Zgłaszanie awarii 24/7
Zgłaszanie awarii 24/7

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Woda z kranu dostarczana przez Wodociągi Niepołomice jest zdrowa, bezpieczna, i można ją pić bez uzdatniania, filtrowania i gotowania.
Podczas ogrzewania i gotowania wody wytrącają się z niej cenne substancje mineralne. Kamień to są właśnie te substancje, które powinny trafić do naszego organizmu.

Nie. Do toalety można wyrzucać tylko papier toaletowy i nic innego. Inne substancje, nie mówiąc o rzeczach trwałych, grożą niedrożnością sieci kanalizacyjnej i mogą uszkodzić instalacje oczyszczalni ścieków.

Nie, nie ma takiej możliwości. Zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Nie przestrzeganie tego zakazu grozi karą ograniczenia wolności albo grzywny.

Woda z ZUW w Woli Batorskiej jest miękka (ok 60 mg CaCO3/dm3). Woda z ZUW w Podłężu ma średnio 280 CaCO3/dm3. Wodociągi są ze sobą połączone, dlatego w okolicach ulicy Mokrej jest to około 114 mg CaCO3/dm3.
Na etapie wydawania warunków technicznych można posłużyć się mapami pobranymi z geoportalu lub z webewid. Do celów projektowym wymagana jest aktualna mapa zasadnicza pobrana z zasobów starosta powiatowego w Wieliczce albo mapa do celów projektowych zatwierdzona przez geodetę.

Statystyczne gospodarstwo domowe zużywa 0,63 m3 wody na dobę.

Prosimy o kontakt z Działem Sieci pod numer 12 281 50 54 i wybrać numer wewnętrzny 101 lub 102.
Wobec znacznej ilości wpływających wniosków nie ma możliwości podania ścisłego terminu rozpatrzenia wniosków. Są one procedowane zgodnie z kolejnością wpływu.
Wymiany z powodu upływu okresu ważności legalizacji wodomierzy głównych dokonuje nasza spółka co 5 lat. Odbiorca nie ponosi kosztów tej legalizacji.
Generalnie nie, preferujemy przyłączanie się do sieci głównej, ale w indywidualnych przypadkach można uzyskać zgodę na takie rozwiązanie. Prosimy o kontakt z działem technicznym.
Najlepiej w postaci czystego pliku .TXT lub specjalnie wygenerowanego dokumentu elektronicznego. Prosimy nie wysyłać zeskanowanych dokumentów.
Skip to content