Zgłaszanie awarii 24/7
Zgłaszanie awarii 24/7

Jak przyłączyć się do kanalizacji?

Straż miejska zapowiedziała kontrole szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Może być to motywacją dla osób, które mogą, a wciąż nie podpięły się do sieci kanalizacyjnej…

Urząd miasta i gminy w Niepołomicach na swojej stronie internetowej poinformował o rozpoczęciu kontroli nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Kontrolowane będą umowy z firmą odbierającą nieczystości oraz rachunki lub faktury za ich usługi. Warto zaznaczyć, że odbiór nieczystości może być prowadzony tylko przez przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia. 

Obowiązek podpięcia do kanalizacji

Taka kontrola jest dobrą okazją, aby przypomnieć, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy budowa kanalizacji jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. W takich przypadkach może powstać szambo lub przydomowa oczyszczalnia, ale jest to obwarowane dodatkowymi wymogami, takimi jak: wpisanie ich do gminnej ewidencji zbiorników czy posiadanie umowy na odbiór nieczystości i rachunków udowadniających odpowiednią częstotliwość ich wywozu.

Jak podłączyć się do kanalizacji?

Podłączenie się do kanalizacji jest stosunkowo proste, a całą procedurę można podzielić na pięć etapów.

 1. Uzyskanie warunków
  Pierwszy krok wymaga złożenia odpowiedniego wniosku wraz z załączonymi mapkami i szkicem pokazującym usytuowanie przyłącza.
 2. Uzgodnienie planu sytuacyjnego
  Po uzyskaniu warunków przyłączenia trzeba wykonać techniczny projekt przyłącza oraz uzgodnić go z Działem Techniczno-Inwestycyjnym naszej spółki.
 3. Budowa przyłącza
  Po uzgodnieniu ‚papierów’ należy złożyć Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych oraz fizycznie wykonać przyłącz. Gorąco polecamy zlecić prace firmie specjalizującej się w takich budowach.
 4. Odbiór końcowy
  Po zakończeniu robót wystarczy złożyć Zlecenie dokonania odbioru technicznego wraz z odpowiednimi załącznikami.
 5. Podpisanie umowy
  Ostatnim etapem jest złożenie wniosku o zawarcie umowy na odprowadzenie ścieków i jej podpisanie.

Gdzie zdobędę więcej informacji?

Nasi pracownicy chętnie pomogą przy uzyskaniu przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Umów się na spotkanie on-line!

Więcej informacji o procedurze znajdziesz w naszej ulotce.

Informacja o kontroli szamb znajduje się na stronie internetowej miasta.

Niezbędne formularze można pobrać z działu Dokumenty.

Skip to content