Jak uzyskać przyłącz? Krok po kroku.

Jak uzgodnić, wykonać i złączyć przyłącz do sieci wodociągowej?

KROK 1. WARUNKI TECHNICZNE

Na początku musisz otrzymać warunki techniczne określające miejsce wpięcia i zakres rozbudowy sieci. Aby takie warunki otrzymać, należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia dostępny na naszej stronie internetowej albo w Biurze Obsługi Klienta. 

We wniosku trzeba podać między innymi informacje o: liczbie mieszkańców, planowanym zużyciu wody, określić punkty poboru wody (WC, natryski, umywalki, zlewy, wanny, itp.).

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć aktualną mapę sytuacyjno-wysokościowa, wypis z rejestru gruntów, potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością.

Jeśli przyłącz przebiegnie przez sąsiednie działki także pisemną zgodę ich właścicieli.

W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, zachęcamy do kontaktu z BOK.

Prawidłowo wypełniony wniosek należy dostarczyć do Wodociągów Niepołomice. 

Do pracy przystępują nasi inżynierowie i technicy, którzy po analizie danych wydają odpowiednie warunki. Dokument ten jest ważny dwa lata.

Dodatkowo otrzymasz zapewnienie dostawy wody na działkę oraz projekt umowy, którą zawrzemy po wykonaniu prac. 

Za złożenie wniosku naliczana jest opłata.

KROK 2. MAPA GEODEZYJNA

W tym momencie postaraj się o uzyskanie mapy geodezyjnej, na której pokazane są wszystkie elementy uzbrojenia poziomego. Mapę uzyskasz w Starostwie Powiatowym w Wieliczce.

KROK 3. ZLECENIE PROJEKTU

Na podstawie uzyskanych warunków mapy projektant opracowuje projekt przyłączenia oraz uzyskuje opinie i uzgodnienia w Wodociągach. Co ważne projektant powinien uzyskać też zgodę na zajęcie pasa drogowego.

KROK 4. PRZYGOTOWANIA DO ZLECENIA BUDOWY

Aby zlecić wykonanie przyłącza należy:

  • złożyć druk zlecenia nawiercenia i wniosku o odbiór przyłącza wodociągowego,
  • zinwentaryzować geodezyjnie gotowy przyłącz przez uprawnionego geodetę oraz dostarczyć mapkę inwentaryzacji geodezyjnej,
  • złożyć wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i ją podpisać,
  • złożyć wniosek o zamontowanie wodomierza.

KROK 5. WYKONANIE PRZYŁĄCZA

Po wybraniu wykonawcy, przekazujemy mu projekt i ustalamy koszt prac. Po uzyskaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego zaczynamy realizować inwestycję. Wykonawca w określonym terminie wchodzi na teren budowy. Po wykonaniu prac pamiętaj o wezwaniu przedstawicieli Wodociągów do finalnego połączenia do przewodu ulicznego.

Ile kosztuje przyłącz?

Koszt robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłącza zależy od wielu czynników. Głównymi z nich są: długość przyłącza czy liczba punktów poboru wody. Najczęściej jest to koszt około 3 tysięcy złotych.

Czy Wodociągi Niepołomice mogą wykonać przyłącz?

Tak, jest to w zakresie naszych usług. O więcej szczegółów pytaj w Biurze Obsługi Klienta.

KROK 6. PODPISANIE UMOWY

Po wezwaniu inspektora technicznego do dokonania odbioru przyłącza podpisywany jest protokół. Jego sygnatariuszami są: wykonawca, inwestor oraz inspektor. Wówczas nasi pracownicy montują wodomierz i podpisujemy umowę.

Nie taki diabeł straszny.

Uzyskanie przyłącza wymaga wielu załatwień, wizyt w Urzędach czy w Wodociągach. Jednak nasi pracownicy są po to, aby pomóc Ci w dopełnieniu formalności i budowie przyłącza.

Skip to content