Zgłaszanie awarii 24/7
Zgłaszanie awarii 24/7

Montujemy wodomierze ze zdalnym odczytem

W 2023 roku nasza spółka rozpoczęła ambitny projekt wymiany tradycyjnych wodomierzy na nowoczesne wodomierze radiowe z funkcją zdalnego odczytu.

Od samego początku inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem naszych odbiorców, a wdrożenie przyniosło wiele korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i dla samej spółki. Obecnie, możemy pochwalić się tym, że już 3340 odbiorców ma zamontowany wodomierz z możliwością zdalnego odczytu.

Wymiana wodomierzy na modele z funkcją zdalnego odczytu przynosi naszym klientom szereg istotnych korzyści.

Dzięki technologii zdalnego odczytu nie potrzeba już umawiać się na wizytę odczytową. Wszelkie dane są przekazywane automatycznie, co eliminuje błędy ludzkie i pozwala uniknąć problemów związanych z manualnym spisywaniem stanów liczników.

Nowe wodomierze mogą szybko wykrywać niekontrolowane wycieki, zapobiegając niespodziewanym wzrostom rachunków oraz potencjalnym szkodom wyrządzonym przez wycieki wody.

Plan na 2024 roku przewiduje montaż 3000 wodomierzy ze zdalnym odczytem. Wymiana wodomierzy jest realizowana na koszt spółki Infrastruktura Niepołomice i przeprowadzana przez firmy zewnętrzne działające na nasze zlecenie. Pracownicy dokonujący wymiany będą wyposażeni w legitymacje służbowe oraz stosowne upoważnienia podpisane przez Zarząd Spółki.

Dowiedz się więcej z tego artykułu.

Skip to content