Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2009-2013.

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych: Miasta i Gminy Niepołomice oraz Miasta Limanowa.

Składowisko Odpadów Komunalnych w Niepołomicach

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Niepołomicach położone jest na obszarze Niepołomickiej Strefy Przemysłowej przy ulicy Wodnej 1. Składowisko zajmuje powierzchnię 4,31 ha. Składowisko zostało otwarte w 1992 roku na terenach starej cegielni.

31 marca 2013 roku składowisko odpadów zostało zamknięte i rozpoczęto na nim prace związane z rekultywacją.

Składowisko ma charakter nadpoziomowo – podpoziomowy. Miąższość zgromadzonych na nim odpadów wynosi około 10 m. Składowisko wyposażone jest w sparwny system odgazowania, sieć drenażu do odprowadzania odcieków oraz odpowiednie uszczelnienie dna i skarp, dzięki czemu nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. W wyniku rekultywacji czasza składowiska zostanie odpowiednio ukształtowana i wyrównana poprzez nawiezienie ziemi urodzajnej. Dodatkowym elementem podnoszącym walory krajobrazowe będzie nasadzona na zrekultywowanym składowisku zieleń, stanowiąca część rekultywacji biologicznej.

Składowisko Odpadów Komunalnych w Słopnicach

Składowisko odpadów dla miasta Limanowa zlokalizowane jest w miejscowości Słopnice (gmina Słopnice, powiat Limanowa). Zajmuje powierzchnię około 1,51 ha. Składowisko uruchomiono w 1980 roku w miejscu naturalnego parowu, z którego uprzednio wydobywano glinę. Odpady były na nim gromadzone aż do 31 grudnia 2009 roku kiedy to składowisko zostało zamknięte.

Kalendarium projektu

lipiec 2015
Rośnie trawa
Kto od czasu do czasu widuje składowisko wie, że rośnie już na nim zielona trawa. Polecamy zobczyć ją na żywo, ale poniżej i tak wklejamy namiastkę tego widoku.
maj 2015
Uzupełnianie ziemi
Na skarpach składowiska uzupełniamy ziemię urodzajną i siejemy trawę. Wkrótce spodziewamy się tam pięknej łąki.
marzec 2015
Prace rekultywacyjne
Po krótkiej zimowej przerwie na naszym składowisku na nowo ruszyły prace rekultywacjne. Jest to już ostatni etap robót, który rozpoczęliśmy od prac porządkowych, w następnej kolejności przygotowana zostanie droga wewnętrzna i plac manewrowy. Mamy również nadzieję, że już niedługo składowisko powoli się zazielni. Efekty na pewno zobaczycie na naszej stronie.
grudzień 2014
Testowe instalacje
W ramach współpracy "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o., Instytutu Transportu Samochodowego oraz firmy NGV Autogas na składowisku odpadów komunalnych w Niepołomicach zamontowano testowe instalacje do obróbki pochodzącego ze składowiska biogazu na paliwo samochodowe.
10 grudnia 2014
eko.PROJEKT UE
W plebiscycie „eko.PROJEKT UE” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Gazetę Krakowską projekt realizowany przez „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. i Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej pn.: „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych: Miasta i Gminy Niepołomice oraz Miasta Limanowa” z liczbą głosów 30 487 zdobył drugie miejsce. Serdecznie dziękujemy każdemu, kto poświęcił chociażby chwilę na głosowanie, nie mówiąc już o tych, którzy stronę Gazety Krakowskiej odwiedzali codziennie.
22 września 2014
Zagłosuj w plebiscycie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie we współpracy z Gazetą Krakowską ogłosił konkurs na eko.PROJEKT UE. W plebiscycie głosy można oddać za pośrednictwem kuponów drukowanych w Gazecie Krakowskiej oraz na stronie internetowej (link zamieszczamy poniżej). Zachęcamy do oddania głosu na projekt "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych: Miasta i Gminy Niepołomice oraz Miasta Limanowa". Głosy możemy odawać od 22 września do 17 listopada.
6 sierpnia 2014
Tablica informacyjna
Od dziś również na składowisku odpadów w Niepołomicach, w okolicy bramy wjazdowej, można podziwiać tablicę informacyjną POIiŚ.
4 sierpnia 2014
Tablica informacyjna
W dniu dzisiejszym na składowisku odpadów komunalnych w Słopnicach została zamontowana tablica informacyjna POIiŚ.
22 maja 2014
Sub Label
Podpisanie umowy
W dniu 22 maja 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd spółki "Wodociągi Niepołomice" Pani Małgorzata Nescieruk i Pan Grzegorz Foryś oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Pani Małgorzata Mrugała podpisali umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na realizację projektu pn.: „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych: Miasta i Gminy Niepołomice oraz Miasta Limanowa". Umowa została podpisana w obecności Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej Henryka Kapera.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Skip to content