Zgłaszanie awarii 24/7
Zgłaszanie awarii 24/7

Nowe taryfy za wodę i ścieki dla gminy Niepołomice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło wniosek spółki Infrastruktura Niepołomice o nowe taryfy za wodę i ścieki.

Od września 2021 roku mieszkańcy gminy Niepołomice płacili średnio 4,74 zł za metr sześcienny dostarczonej wody i 6,54 za metr sześcienny odprowadzonych ścieków. 

Decyzję o złożeniu wniosku o urealnienie taryf podjęliśmy na skutek drastycznego wzrostu kosztów produkcji wody i oczyszczania ścieków.  Wobec niespotykanych od lat wzrostów  cen m.in.: energii, usług, materiałów, obciążeń płacowych wzrosły koszty prowadzenia naszej działalności. 

Przełożyło się to również na wzrost kosztu utrzymania i rozwoju infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług dla obecnych Klientów i osób oczekujących na podpięcie.

Zmiana cen nie jest podyktowana zwiększeniem marży spółki, ale koniecznością utrzymania płynności finansowej, zapewnienia wysokiej jakości wody oraz ochrony środowiska poprzez skuteczne oczyszczanie ścieków.

Wysokość nowych taryf

Zgodnie z zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Taryfą od 23 marca 2023 r. nasi Klienci zapłacą średnio:

  • 5,39 zł za m3 dostarczonej wody,
  • 7,91 zł za m3 odprowadzonych ścieków.

Ceny mogą się różnić w zależności do szczegółowego planu taryfowego.

Dla trzyosobowego gospodarstwa domowego zużywającego średnio 3 m3 wody na osobę oznaczać to będzie wzrost opłat o około 18 złotych miesięcznie.

Odprowadzenie ścieków (zł)Dostarczanie wody (zł)Zużycie miesięczne na osobę (m3)2 osoby3 osoby4 osoby
20216,544,74367,7101,5135,3
20237,915,39379,8119,7159,6
Różnica:12,118,224,3
Uproszczona symulacja różnicy w opłatach dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków

Wciąż jednak są to niższe taryfy niż w innych miejscowościach powiatu wielickiego.

Dodatkowo osoby korzystające z Internetowego Biura Obsługi Klienta będą mogły wybrać elektroniczny sposób dostarczania faktur, a dzięki temu zapłacą niższą opłatę abonamentową (dowiedz się więcej o iBOK).

Poprawa efektywności dzięki inwestycjom

W Infrastrukturze Niepołomice wierzymy przede wszystkim w poprawę efektywności kosztowej dzięki inwestycjom. 

Stale rozbudowujemy sieć wodociągowo-kanalizacyjną, aby mogło z niej korzystać jak najwięcej Klientów i dzielić koszty jej utrzymania na więcej podmiotów. 

Stawiamy nacisk na lepsze zarządzanie siecią i uszczelnienie systemu. Wdrożone w zeszłym roku systemu informatyczne pozwalają nam walczyć z awariami i wyciekami zmniejszając straty i przestoje. 

Dzięki systemom GIS możemy skuteczniej mobilizować mieszkańców, którzy mają możliwość podpięcia się do kanalizacji, aby to zrobili. Łatwiej identyfikujemy bezumowne przyłącza. 

Wprowadzenie iBOK-u daje możliwość wyboru elektronicznego sposobu dostarczania faktury. To – dzięki obniżeniu kosztów druku, pakowania i wysyłki dokumentu – pozwala na obniżenie opłaty abonamentowej dla osób, które zdecydują się skorzystać z eFaktury.

Więcej informacji

O wprowadzeniu nowych taryf zostaniecie państwo poinformowali również wraz z kolejnymi fakturami. 

Dowiedz się więcej o ostatnich naszych działaniach:

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta pod adresem ibok.infrastruktura.eu

Skip to content