Nowy regulamin

Umieszczamy nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Niepołomice.

Regulamin został przyjęty przez Radę Miejską w Niepołomicach 23 listopada 2021 roku, a następnie wszedł w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, które nastąpiło 7 grudnia 2021 roku.

Regulamin znaleźć można w dziale Dokumenty.

Skip to content