Oczyszczalnia ścieków w Niepołomicach

Oczyszczalnia ścieków w Niepołomicach powstała dzięki środkom z unijnego funduszu PHARE. 

Oczyszczalnia ścieków w Niepołomicach działa w technologii mechaniczno-biologicznej z podwyższonym usuwaniem biogenów.

W oczyszczalni usuwane są związki biogenne (tj. azot i fosfor), a mechaniczne oczyszczanie odbywa się poprzez cedzenie na kratach gęstych oraz w piaskowniku.

Oczyszczanie biologiczne odbywa się w dwóch ciągach reaktorów wielofazowych z niskoobciążonym osadem czynnym. W reaktorze występują komory: beztlenowa, niedotleniona i tlenowa oraz system recyrkulacji osadu.

Proces sedymentacji odbywa się w komorach separacji. Osad nadmierny jest stabilizowany tlenowo, a następnie zagęszczany w zagęszczaczu grawitacyjnym i odwadniany na prasie filtracyjnej.

Lokalizacja:

ul. Mariana Lutosławskiego 4, Niepołomice

Data budowy:

2006

Zadanie:

Czy wiesz, że...

Wydajność

Oczyszczalnia ma średniodobową przepustowość na poziomie 4.500 m3.

Odbiornik

Odbiornikiem oczyszczonych odpadów jest Wisła.

Zezwolenie

Oczyszczalnia ma pozwolenie wodno-prawne ważne do 1 stycznia 2023 r.

Skip to content