Zgłaszanie awarii 24/7
Zgłaszanie awarii 24/7

Oczyszczalnia ścieków w Woli Zabierzowskiej

Oczyszczalnia ścieków powstała w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności.

Oczyszczalnia ścieków w Woli Zabierzowskiej działa w technologii mechaniczno-biologicznej.

Oczyszczanie mechaniczne polega na oddzieleniu większych zanieczyszczeń stałych na sicie, a następnie zanieczyszczeń ziarnistych i części pływających na piaskowniku.

Następnie ścieki doprowadzane są do zbiornika retencyjnego, w którym skład ścieków jest uśredniany. Oczyszczanie biologiczne odbywa się w reaktorach SBR,
w których zachodzą naprzemiennie procesy nitryfikacji i denitryfikacji.

Następnie zachodzi proces sedymentacji, a na końcu dekantacja i zrzut ścieków oczyszczonych.

Lokalizacja:

Wola Zabierzowska 477

Data budowy:

2009

Zadanie:

Czy wiesz, że...

Wydajność

Oczyszczalnia ma średniodobową przepustowość na poziomie 300 m3.

Odbiornik

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Chobot – Olszyny.

Zezwolenie

Oczyszczalnia ma pozwolenie wodno-prawne ważne do 20 lipca 2027 r.

Skip to content