Zgłaszanie awarii 24/7
Zgłaszanie awarii 24/7

Oczyszczalnia ścieków w Zabierzowie Bocheńskim

Oczyszczalnia powstała w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności.

Oczyszczalnia ścieków w Zabierzowie Bocheńskim działa w technologii mechaniczno-biologicznej.

Mechaniczne oczyszczanie polega na oddzieleniu większych zanieczyszczeń stałych na sicie, a następnie zanieczyszczeń ziarnistych i części pływających na piaskowniku.

Następnie ścieki doprowadzane są do zbiornika retencyjnego, w którym skład ścieków jest uśredniany.

Oczyszczanie biologiczne odbywa się w reaktorach SBR,
w których zachodzą naprzemiennie procesy nitryfikacji i denitryfikacji. Następnie zachodzi proces sedymentacji, a na końcu dekantacja i zrzut ścieków oczyszczonych do odbiornika.

Lokalizacja:

Zabierzów Bocheński 541

Data budowy:

2009

Zadanie:

Czy wiesz, że...

Wydajność

Oczyszczalnia ma średniodobową przepustowość na poziomie 260 m3.

Odbiornik

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Drwinka.

Zezwolenie

Oczyszczalnia ma pozwolenie wodno-prawne ważne do 19 lipca 2027 r.

Skip to content