Zgłaszanie awarii 24/7
Zgłaszanie awarii 24/7

Zakład Uzdatniania Wody w Woli Batorskiej

Zakład Uzdatniania Wody w Woli Batorskiej (ZUW-2) powstał w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności.

Zakład Uzdatniania Wody leży na granicy Niepołomic i Woli Batorskiej.

Wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym, obiektami towarzyszącymi (odstojnik popłuczyn, zbiornik wody czystej, neutralizator ścieków) oraz infrastrukturą techniczną, zapewnia prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie systemu dostarczania wody.

ZUW w Woli Batorskiej pobiera wody podziemne z siedmiu studni wierconych, bazujących na trzeciorzędowym poziomie wodonośnym.

Zaopatruje mieszkańców miejscowości: Chobot, Niepołomice, Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński.

Stosowana technologia uzdatniania wody: napowietrzanie, koagulacja, filtracja I i II stopnia, dezynfekcja podchlorynem sodu.

Lokalizacja:

Wola Batorska

Data budowy:

2009

Zadanie:

Czy wiesz, że...

Wydajność

Produkcja wody wynosił średnio 5.582 m3 na dobę.

Dostarczanie wody

W 2020 r. Wodociągi Niepołomice dostarczyły łącznie 1.849.846 m3 wody.

Ile wody na minutę?

Każda z pomp głębinowych jest w stanie wydobyć na powierzchnię od 70 do 80 m3 wody na godzinę.

Skip to content