Zgłaszanie awarii 24/7
Zgłaszanie awarii 24/7

Poszukujemy operatora oczyszczalni ścieków

Pracuj z nami! Poszukujemy operatora oczyszczalni ścieków.

Twoje główne obowiązki:

 • Wykonywanie prac związanych z eksploatacją, remontami, naprawami i utrzymaniem właściwego stanu technicznego urządzeń oczyszczalni ścieków,
 • prowadzenie prac konserwacyjnych,
 • obsługa maszyn i urządzeń zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie: średnie techniczne (preferowane technikum mechaniczne, elektryczne lub technikum ochrony środowiska) lub zawodowe o kierunku technicznym,
 • prawo jazdy kat. B,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania,
 • sumienność i dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia, umowę o pracę,
 • pracę zmianową,
 • niezbędne szkolenia,
 • możliwość zdobycia nowych umiejętności.

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania dokumentów na adres e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki. Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobam.


Przesyłane CV należy uzupełnić o poniższą klauzulę:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to m. in. z: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz innych przepisów szczególnych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego i przyszłych procesów rekrutacyjnych w Wodociągach Niepołomice sp. z o.o.

„Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia rekrutacji bez podania przyczyny.


Informacja

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Spółka „Wodociągi Niepołomice” sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Droga Królewska 27 w Niepołomicach. 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – [email protected].

3) Podane dane osobowe przetwarzane będą w związku z obecną rekrutacją prowadzoną przez Spółkę oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji w Spółce.

4) Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na postawie przepisów prawa.

5) Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres dwóch lat.

6) Posiada Pan/i prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrywania Pana/i kandydatury w obecnym i w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Skip to content