Infrastruktura: Status prawny

Status prawny spółki Infrastruktura Niepołomice

Oznaczenie formy prawnej: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa pod którą Spółka działa: Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o.

Zarejestrowana:  w rejestrze przedsiębiorców  prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy, pod nr KRS 0000340804

Siedziba: miasto Niepołomice

Adres: ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice

Umowa spółki

Skip to content