Zgłaszanie awarii 24/7
Zgłaszanie awarii 24/7

Przegląd hydrantów

Czy wiesz, że na terenie gminy Niepołomice znajduje się półtora tysiąca hydrantów? W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęliśmy ich kompleksowy przegląd i wprowadzanie danych o nich do systemu informatycznego. 

Jest to możliwe dzięki wdrożeniu w naszej firmie systemu eKart – rozbudowanego Systemu Informacji Geograficznej (GIS). Służy on do zarządzania, monitorowania i poprawy wydajności infrastruktury, wizualizowania danych oraz śledzenia nieprawidłowości. 

Podczas inwentaryzacji hydrantu operator określa jego dokładną lokalizację, wykonuje pomiary wydajności i ciśnienia. Ponadto typuje te wymagające większej naprawy lub wymiany i przy pomocy urządzenia mobilnego wprowadza te dane do systemu eKart. 

Dodatkowo oznacza hydrant w identyczny sposób, jak widnieje w systemie informatycznym. 

Do tej pory wprowadziliśmy do systemu  już około 100 hydrantów. Dzięki temu operator systemu GIS dysponuje szczegółowymi danymi na ich temat. 

Przed nami wciąż wiele pracy, ale dzięki niej będziemy mogli efektywniej dysponować ekipami monterów do wykonywania napraw i przeglądów, a tym samym zmniejszyć koszty operacyjne, zapobiegać awariom i stratom wody.

Skip to content