Sprawozdanie z działalności spółki

14 czerwca prezes Arnold Stempak przedstawił Radzie Miejskiej w Niepołomicach sprawozdanie z działalności spółki Infrastruktura Niepołomice za 2021 rok. 

To coroczna okazja do przedstawienia Radnym oraz oglądającym transmisje sesji prac spółki, odniesionych sukcesów oraz wyzwań z jakimi się mierzy.

To pierwsze tego typu wystąpienie w imieniu przedsiębiorstwa Infrastruktura Niepołomice, która powstałą w wyniku podpisania w grudniu 2021 roku nowej umowy spółki Wodociągi Niepołomice. 

Podczas swojej prezentacji prezes Stempak duży nacisk położył na kwestie finansowe.  Omówił bilans przedsiębiorstwa, koszty wpływające na koszt dostarczanych produktów oraz efektywność ekonomiczną.

Przypomniał też o chyba najważniejszej dla firmy inwestycji zrealizowanej w minionym roku: otwarciu wartej ponad 32 miliony złotych, nowej oczyszczalni ścieków Podłęże-Zachód. 

Podkreślił też że dzięki inwestycjom zakończonym w zeszłym roku, wartym niemal 62 miliony złotych, do kanalizacji podpiętych zostało prawie 1700 użytkowników, a do wodociągu: 1128.

Nie zabrakło danych statystycznych o sprzedaży wody, odprowadzeniu ścieków oraz zestawienia ich cen w porównaniu z sąsiednimi gminami, które w Niepołomicach są na najniższym poziomie w całym powiecie.

Warto pamiętać, że spółka zarządza również niepołomicką krytą pływalnią. Obiekt ten przez ostatnie lata pracował z przerwami spowodowanymi lockdownem. Wciąż jednak w 2021 roku udało się sprzedać ponad 77 tysięcy biletów wstępu.

Na zakończenie omówił wyzwana czekające spółkę w najbliższych miesiącach: mierzenie się ze wzrostami cen energii, rozbudowa infrastruktury, oczyszczalni ścieków przy ulicy Lutosławskiego oraz wdrożenie nowego oprogramowania kadrowo-księgowego i e-BOK.

Skip to content