System monitorowania sieci wodociągowej

Już niebawem zaczniemy korzystać z innowacyjnego systemu zarządzania siecią wodociągową. Trwają ostatnie prace przy budowie sieci 12 podziemnych czujników mierzących działanie sieci.  

To nowoczesne rozwiązanie usprawni pracę zespołom spółki Infrastruktura Niepołomice odpowiedzialnym za dostarczanie wody. Umożliwi szybki dostęp do informacji i kontrolę parametrów hydraulicznych oraz jakościowych związanych z funkcjonowaniem sieci.  

Ich starannie dobrane umiejscowienie pozwoli na szybkie wykrywanie ewentualnych awarii, a tym samym przyspieszy proces ich usuwania.  

Służyć będą też standardowemu monitoringowi wydolności sieci oraz wykrywaniu miejsc z niższym ciśnieniem wody podczas jej znacznego poboru. Dodatkowo pozwoli zbudować system aktywnej kontroli wycieków wody w systemie wodociągowym.  

Wszystko to dzięki realizacji projektu pod nazwą: “Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niepołomice” współfinansowanego ze środków unijnych, w ramach którego Spółka realizuje m.in. inwestycję dotyczącą dostawy i wdrożenia systemu monitoringu i zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Niepołomice.   

Jak to wpłynie na jakość wody?

Po pierwsze wcześniej i dokładniej zlokalizujemy usterki oraz nieszczelności. Obecnie zidentyfikowanie usterek wymaga wyłączania kolejno odcinków sieci na których mogła ona nastąpić. To oznacza przerwy w dostawie wody i może spowodować jej zmętnienie. Mając dokładniejsze dane, ekipy remontowe będą mogły szybciej uporać się z naprawą, a tym samym utrzymać dostępność dobrej jakości wody u Klientów. 

A nieszczelności mogą spowodować problemy z dostawą wody oraz generują straty, dlatego ich szybka naprawa oznacza wyższą jakość wody dzięki poprawie żywotności infrastruktury oraz utrzymania odpowiedniego ciśnienia.

Po drugie system pozwala identyfikować miejsca i momenty, w których tak zwany rozbiór wody – czyli jej wykorzystanie – znacznie odbiega od średniej. Aby dostarczyć Klientom wodę w miejscach, w których zużywamy jej najwięcej, konieczne jest wyrównywanie jej ciśnienia. Czasem oznacza to zmianę kierunku jej przepływu w rurach. W efekcie takiego działania naturalnie występujący w rurach osad potrafi się zerwać, a tym samym woda robi się mętna. To zjawisko naturalne, a sam osad – poza przeciętnymi walorami estetycznymi – nie stanowi żadnego zagrożenia. A posiadając wcześniej informacje o niedoborach, będziemy mogli Państwa poinformować o zmianach pracy sieci z wyprzedzeniem.

Na jakim etapie są prace?

Wykonawca inwestycji, warszawska firma AquaRD Sp.z o.o zamontowała już 10 z 12 punktów. Budowa każdego z nich wymagała dokopania się do rur i zamontowania urządzeń pomiarowych bezpośrednio w sieci.  

Ich uzupełnieniem będą punkty pomiarowe zamontowane na obiektach strategicznych tj. na Zakładach Uzdatniania Wody oraz zbiornikach sieciowych gromadzących wodę. 

Efektem projektu będzie podział sieci wodociągowej gminy Niepołomice na strefy DMA (ang. District Metered Area), czyli wyodrębnione pod względem hydraulicznym obszary, objęte monitoringiem kluczowych parametrów sieci takich jak rozkład ciśnień czy bilans wodny. 

Skip to content