odprowadzanie ścieków

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków to ważne zadanie  proekologiczne. Im więcej  ścieków trafia do kanalizacji sanitarnej, a później do oczyszczalni ścieków, tym mniej jest odprowadzonych w sposób niekontrolowany. 

Liczba przyłączy kanalizacyjnych wyniosła w 2020 roku 6.972 szt. Oznacza to wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem o 307 szt.

Oczyszczalnie ścieków

Wydajna kanalizacja i system oczyszczania to czyste wody gruntowe, głębinowe oraz cieki wodne i rowy.

W 2020 r. odebraliśmy łącznie 1.813.948 m3 ścieków.

Trafiły one do czterech komunalnych oczyszczalni ścieków:

w Niepołomicach – mechaniczno-biologiczna,

w Podłężu – w technologii MBR,

w Zabierzowie Bocheńskim – mechaniczno-biologiczna,

w Woli Zabierzowskiej – mechaniczno-biologiczna.

Zdobądź pewną pracę w zgranym zespole i wspólnie pracujmy na rzecz mieszkańców!

Skip to content