Dostarczanie wody

DOSTARCZANIE WODY

Każdego dnia dostarczamy wodę do mieszkańców gminy Niepołomice oraz do niektórych sołectw w sąsiednich gminach. 

Liczba samych przyłączy wodociągowych na koniec 2020 r. wynosiła 9.606 sztuk i była o 295 wyższa niż w 2019 r.

Dostarczana woda jest  smaczna, czysta i spełnia wszelkie normy. Nadaje się do spożycia bezpośrednio z kranu.

Stan sieci wodociągowej jest dobry i pokrywa 99% obszaru gminy Niepołomice. Infrastruktura Stare odcinki sieci wykonane z awaryjnych rur stalowych oraz PVC (polichlorek winylu) zastępujemy siecią wykonaną z PE (polietylen). Dzięki temu zmniejszamy liczbę awarii.

Z jakiego materiału wykonana jest sieć?

W 2020 roku szacunkowy udział każdego z materiałów wynosi:

60% sieci wykonana jest z PVC,

30% sieci wykonana jest z PE,

10% sieci wykonana jest ze stali.

Całe mnóstwo rur

Skąd mamy wodę?

Woda w naszych kranach wydobywana jest z głębokości od 100 do 150 metrów.

Wykorzystujemy trzeciorzędowy zbiornik (zwany poziomem wodonośnym) związany z piaskami bogucickimi tworzący Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP Nr 451 – Bogucice).

Zdobądź pewną pracę w zgranym zespole i wspólnie pracujmy na rzecz mieszkańców!

Skip to content