Zgłaszanie awarii 24/7
Zgłaszanie awarii 24/7

STUDNIE GŁĘBINOWE

Do celów zaopatrzenia w wodę pitną oraz dla potrzeb gospodarskich i produkcyjnych wykorzystywany jest i będzie trzeciorzędowy poziom wodonośny związany z piaskami bogucickimi tworzący Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP Nr 451 – Bogucice).

Studnie

W ramach projektu finansowanego z Funduszu Spójności powstało siedem wierconych studni głębinowych przy Zakładzie Uzdatniania Wody w Woli Batorskiej oraz dwie przy Zakładzie zlokalizowanym w Podłężu.Każda z nich wydobywa wodę z ujęć zlokalizowanych na głębokości od 100 do 150 metrów pod powierzchnią ziemi.

Jednak wydobyta w ten sposób woda nie nadaje się jeszcze do picia. Systemem rurociągów transportowana jest do najbliższej stacji uzdatniania, gdzie przechodzi proces filtracji i usunięcia niepożądanych składników.

Tak przygotowana woda trafia do zbiorników buforowych i dalej, do odbiorców indywidualnych.

Lokalizacja:

Różne lokalizacje na terenie gminy

Data budowy:

2009

Zadanie:

Czy wiesz, że...

Ilość dostarczonej wody

W 2020 r. Wodociągi Niepołomice dostarczyły łącznie 1.849.846 m3 wody.

Dobra woda

Zasoby trzeciorzędowe, tzw. piaski bogucickie są uważane za bogate w dobrą wodę.

Uzdatnianie wody

Wodociągi Niepołomice posiadają dwa zakłady uzdatniania wody.

Zamknięte
Otwarte
Skip to content