Oczyszczalnia ścieków w Podłężu

Oczyszczalnia ścieków Podłęże-Zachód powstała przy współfinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Oczyszczalnia ścieków Podłęże Zachód działa w technologii MBR, w oparciu o osad czynny.

Technologia biologicznych reaktorów membranowych (MBR) jest jedną z najnowocześniejszych i dynamicznie rozwijających się technologii oczyszczania ścieków.

Jest to system złożony z: oczyszczania mechanicznego, komór biologicznego oczyszczalnia ścieków i modułu filtracji membranowej.

Oczyszczalnia składa się z dwóch równoległych biologicznych ciągów technologicznych, każdy o przepustowości średniodobowej 1.000 m3.

W ramach inwestycji na terenie oczyszczalni ścieków wykonano panele fotowoltaiczne. Energia produkowana przez moduły fotolotnicze będzie używana na potrzeby własne obiektu, ograniczając pobór energii z sieci.

Lokalizacja:

Podłęże 671

Data budowy:

2021

Zadanie:

Czy wiesz, że...

Wydajność

Oczyszczalnia ma wydajność aż 2000 m3 na dobę

Wartość projektu

Dofinansowanie z NFOŚ wyniosła 15 mln złotych.

Całkowita wartość projektu to 32 mln zł.

Własna energia

Maksymalna moc generatora fotowoltaicznego wynosi 99,75 kWp.

Skip to content