Zgłaszanie awarii 24/7
Zgłaszanie awarii 24/7

Marta Piotrowska przechodzi na emeryturę

Marta Piotrowska, zastępca kierownika Działu Usług Komunalnych w spółce Infrastruktura Niepołomice, przechodzi na emeryturę.

Pani Marta posiada niebywałe doświadczenie i bogaty dorobek zawodowy, ale przede wszystkim jest wyjątkowo ciepłą i lubianą osobą, która niemal całe swoje zawodowe życie związała z gminą Niepołomice.

Już podczas nauki w krakowskim liceum o profilu konserwator zabytków architektury, zdobyła praktyczne doświadczenie przy renowacji budynków historycznych, m.in. w Krasiczynie, Pieskowej Skale i Zamku Królewskim w Warszawie.

W maju 1993 roku rozpoczęła pracę w urzędzie miasta i gminy w Niepołomicach, a już w październiku tego samego roku podjęła się odnowy bramy zamkowej. 

W kolejnych latach pracowała w Zakładzie Usług Komunalnych oraz w gospodarstwach pomocniczych o symbolicznych nazwach „Nadzieja” i „Odnowa”.

Ówczesny burmistrz Stanisław Kracik tak wspominał te czasy: „jak pojawiła się możliwość zatrudniania z tak zwanych 'Kuroniówek’ to przez 3 lata zjadaliśmy cały wojewódzki fundusz na takich zatrudnionych. Ale dzięki temu udało się wykonać mnóstwo prac”.

Pani Marta pracowała przy rewitalizacji zabytkowych budynków i elementów małej architektury, a gros jej ówczesnej pracy przypadało na renowację Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Jak sama wspomina: „nasza ekipa miała ksywkę Dzięcioły, bo całymi dniami stukałyśmy w cegły„.

Ale ta praca była niezmiernie istotna. Obecnie wyzwaniem jest zdobycie starych cegieł, zwanych palcówkami. Dlatego należało wykorzystać maksymalnie to, co było w zamku. W przeciwieństwie do współczesnych konserwatorów korzystających z piaskarek, ich praca opierała się głównie na ręcznej robocie. Efektem takiego podejścia była precyzja w doborze kolorów cegieł, która prawdopodobnie nie ma sobie równych nawet w piwnicach w Krakowie.

Pani Marta Piotrowska miała również duży wkład w przy przygotowaniu wnętrz zamku w Niepołomicach na przyjęcie obrazów z Muzeum Narodowego w Krakowie. Zadanie nie było łatwe z uwagi na krótki czas realizacji. 

Stanisław Kracik wspomina, że „remont Sukiennic był współfinansowany z Funduszy Norweskich, a prace musiały ruszyć szybko. Dlatego, aby przenieść obrazy do Niepołomic musieliśmy wyjątkowo prędko przygotować sale”.

Sama Marta Piotrowska wspomina, że ”na czas remontu zasłoniliśmy okna dlatego zaczął nam się zlewać dzień z nocą. Było to ogromne przedsięwzięcie, ale udało się je wykonać na czas”.

W 2014 roku Marta Piotrowska dołączyła do spółki Infrastruktura Niepołomice, gdzie została mianowana zastępcą kierownika Działu Usług Komunalnych.

Pani Marta była odpowiedzialna za remonty obiektów publicznych, głównie wnętrz domów kultury, budynków użyteczności publicznej, remiz i bibliotek. Przeprowadziła też odnowę wszystkich kapliczek na terenie gminy Niepołomice. 

Arnold Stempak, prezes spółki podziękował za pracę i zaangażowanie oraz powiedział: „Mam nadzieję przekonać Panią Martę, aby nawet na emeryturze mogła służyć firmie radą i pomocą”.

Pani Marta, dzięki swojej pracy, wniosła nieoceniony wkład w rozwój Niepołomic, a jej zaangażowanie jest niezapomniane przez lokalną społeczność.

Skip to content