Zgłaszanie awarii 24/7
Zgłaszanie awarii 24/7

Poszukujemy pracownika obsługi technicznej basenu 

Jeśli szukasz stabilnego zatrudnienia, to mamy dla Ciebie idealną ofertę! 

Poszukujemy pracownika na stanowisko: Pracownik obsługi technicznej basenu.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • warunki zatrudnienia,
 • praca zmianowa,
 • zapewniamy odzież roboczą,
 • niezbędne szkolenia,
 • możliwość zdobycia nowych umiejętności.

Opis stanowiska:

 • Obsługa instalacji technologii basenowej, elektrycznej, CO, CWU, wentylacyjnej,
 • stała kontrola, obsługa i nadzór nad urządzeniami basenowymi,
 • utrzymanie właściwych parametrów urządzeń uzdatniania wody, w szczególności: dozowników, central wentylacyjnych, filtrów, wymienników,
 • konserwacja urządzeń filtrujących, ogrzewania wód basenowych,
 • konserwacja systemu wentylacji,
 • konserwacja urządzeń sanitarnych, oświetlenia i innych części wyposażenia pływalni,
 • obsługa elektrycznych urządzeń znajdujących się w obiekcie,
 • czyszczenie dna basenu odkurzaczem wodnym,
 • regularne monitorowanie parametrów jakości wody oraz prowadzenie dziennego raportu stanowiskowego,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach:
 • bieżącej obserwacji,
 • systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni,
 • systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody.
 • uruchamianie i wyłączanie atrakcji basenowych
 • inne zlecone prace: gospodarczo – porządkowe oraz bieżące, drobne prace remontowe i konserwacyjne

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe,
 • mile widziane posiadanie kwalifikacji SEP E,
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania,
 • sumienność i dyspozycyjność.

Przesyłanie CV

CV można złożyć osobiście w siedzibie spółki ul. Droga Królewska 27 lub wysłać e-mailem na adres [email protected].

Przesyłane CV należy uzupełnić o poniższą klauzulę:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to m. in. z: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz innych przepisów szczególnych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego i przyszłych procesów rekrutacyjnych w Infrastrukturze Niepołomice sp. z o.o. 

Informacja

Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia rekrutacji bez podania przyczyny.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz.Urz.UE.L119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 • Administratorem Pana/i danych osobowych jest Spółka Infrastruktura Niepołomice sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Droga Królewska 27 w Niepołomicach, e-mail: [email protected], tel.: 12 281 16 61
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – [email protected].
 • Podane dane osobowe przetwarzane będą w związku z obecną rekrutacją prowadzoną przez Spółkę oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji w Spółce, na podstawie przepisów prawa (w szczególności przepisów Kodeksu pracy) oraz dobrowolnie wyrażonej zgody.
 • Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na postawie przepisów prawa.
 • Pana/i dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji, a następnie przez okres dwóch lat (w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych).
 • Posiada Pan/i prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrywania Pana/i kandydatury w obecnym i w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
Skip to content