Zgłaszanie awarii 24/7
Zgłaszanie awarii 24/7

Rozwijaj karierę w Infrastrukturze Niepołomice!

Dołącz do naszego zespołu w Dziale techniczno-inwestycyjnym.

Jeżeli szukasz stabilnego zatrudnienia i chcesz dołączyć do firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, to mamy dla Ciebie idealną propozycję! Poszukujemy kandydata na stanowisko: Inspektor w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym.

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało:

 • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.
 • Wydawanie informacji technicznych dot. możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.
 • Opracowywanie planów sytuacyjnych dla projektowanej infrastruktury wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.
 • Weryfikacja dokumentacji technicznej dla projektowanej infrastruktury wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.
 • Prowadzenie technicznych uzgodnień międzybranżowych.
 • Rozwiązywanie zagadnień technicznych z zakresu infrastruktury wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.
 • Koordynowanie prac terenowych dla realizowanej infrastruktury wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.
 • Uczestnictwo w procesie przygotowywania zapytań ofertowych dla realizacji/projektowania infrastruktury wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.
 • Sporządzanie oraz weryfikacja dokumentacji budowlanej prowadzonych inwestycji, w tym m.in. dokumentów budowy, wniosków do urzędów i instytucji o wydanie decyzji, postanowień, uzgodnień zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i zapisami umownymi, wymaganymi na każdym z etapów realizacji inwestycji.
 • Prowadzenie uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi, związanych z realizowanymi inwestycjami.
 • Przygotowywanie wymaganych dokumentów dla prawidłowego prowadzenia spraw terenowo-prawnych.
 • Koordynacja i przygotowanie materiałów przetargowych.
 • Udział w pozostałych bieżących czynnościach realizowanych przez Dział techniczno-inwestycyjny.

Wymagania:

 • Doświadczenie na stanowisku projektanta instalacji sanitarnych lub inżyniera budowy. 
 • Dobra znajomość i umiejętność posługiwania się oprogramowaniem inżynierskim CAD.
 • Znajomość obowiązujących norm i standardów projektowych.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych oraz analitycznego myślenia.
 • Umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy i współpracy w zespole.
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.
 • Doskonałą atmosferę pracy oraz partnerskie podejście do współpracownika.
 • Nastawienie na długofalową współpracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego w zespole profesjonalistów oraz uczestnictwo w ciekawych projektach i szkoleniach. 

Oferta kandydata powinna zawierać:

 1. CV.
 2. Oświadczenie kandydata:
  • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to m. in. z: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz innych przepisów szczególnych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego i przyszłych procesów rekrutacyjnych w Infrastrukturze Niepołomice sp. z o.o.
 3. Klauzula dotycząca danych osobowych w pliku PDF.
Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia rekrutacji bez podania przyczyny.
Skip to content