Zgłaszanie awarii 24/7
Zgłaszanie awarii 24/7

Wodomierz ogrodowy: czy się opłaca?

To pytanie pada najczęściej wiosną, gdy przygotowujemy ogródki do kolejnego sezonu. I nic dziwnego, ponieważ utrzymanie ładnego trawnika może wymagać częstego podlewania, do którego wykorzystujemy wodę z sieci wodociągowej.

Posiadając jeden wodomierz płacimy za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków na podstawie jego wskazań. W przypadku korzystania w wody w domu czy mieszkaniu sprawa jest zrozumiała: statystycznie ilość wody pobranej z sieci jest równa ściekom oddanych do kanalizacji.

Inaczej jest z wodą, którą podlewamy trawnik. Nazywamy ją wodą bezpowrotnie zużytą, ponieważ nie trafia ona do kanalizacji. Jednak posiadając jeden licznik i tak zapłacimy za jej odbiór i oczyszczenie.  

Podlicznik dla wody ogrodowej – czy to dobry pomysł?

Odpowiedź brzmi: to zależy. To dobry pomysł tylko dla osób intensywnie korzystających z wody z sieci do podlewania ogródków.

Montaż podlicznika wiąże się z uzyskaniem warunków montażu dodatkowego wodomierza, zatem i z ‚papierologią’.

Po wydaniu warunków odbiorca musi wykonać przeróbki instalacji wodociągowej w domu, kupić wodomierz i zamontować go zgodnie z wytycznymi. Po montażu podlicznik musi zostać zaplombowany przez pracowników Spółki, którzy wcześniej upewniają się czy został prawidłowo zamontowany.

Warto dodać, że podlicznik musi być co 5 lat legalizowany. Koszt legalizacji oraz jego ewentualnych napraw ponosi Klient.

Po podpisaniu aneksu do umowy będziemy mieli rozdzielone rozliczenie poboru wody bezpowrotnie zużytej. Pamiętajmy jednak, że woda pobierana z podlicznika może być przeznaczona tylko i wyłącznie do podlewania ogrodu.

Ewa Czyż, kierowniczka Działu Techniczno-Inwestycyjnego.

Kiedy inwestycja jest opłacalna?

Jeśli miesięcznie planujemy bezpowrotnie zużyć wodę za kwotę wyższą, niż wynosi opłata abonamentowa za podlicznik oraz wartość kosztów montażu. Im więcej wody zużyjemy – tym krótszy będzie okres zwrotu.

Pamiętajmy, że dodatkowy licznik to nie Netflix i nie możemy go uruchomić wiosną i zrezygnować jesienią. Opłaty abonamentowe musimy ponosić przez cały rok. 

Alternatywa dla podlicznika?

Skorzystaj z małej retencji! Zbieranie deszczówki i wykorzystywanie jej do podlewania to najlepszy sposób na darmową wodę dla naszego trawnika. Instalacja naziemnego pojemnika na deszczówkę to koszt około 300 złotych. Montaż pojemnika podziemnego to wydatek kilkukrotnie wyższy. 

Wówczas oprócz dbałości o nasze portfele dopiszemy sobie też dbałość o środowisko i ochronę zasobów wodnych.

Jak zdobyć dodatkowy licznik?

Uzyskanie zgody na montaż dodatkowego licznika jest możliwe. W naszym dziale Dokumenty znaleźć można formularz o ‚Wniosek o wydanie warunków montażu dodatkowego wodomierza dla ustalenia ilości bezpowrotnie zużytej wody’, a także garść informacji ułatwiających pozytywne załatwienie sprawy. 

Wydanie warunków jest bezpłatne, a wniosek można złożyć w formie korespondencji mailowej (skan wniosku) lub bezpośrednio na dziennik podawczy w siedzibie Spółki.

Skip to content