Zgłaszanie awarii 24/7
Zgłaszanie awarii 24/7

Infrastruktura Niepołomice z tytułem Organizatora Pracy Bezpiecznej

Infrastruktura Niepołomice zajęła I miejsce w Małopolsce zgarniając tytuł Organizatora Pracy Bezpiecznej w 30. edycji konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy!

26 października 2023 roku, podczas uroczystej gali spółka Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o. zdobyła pierwsze miejsce w konkursie Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy  w Krakowie. 

To dowód na nasze zaangażowanie w zapewnienie właściwych warunków pracy dla ponad 130 naszych pracowników, których bezpieczna praca przekłada się m.in na zapewnienie zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków dla ponad 33 tysięcy mieszkańców Gminy Niepołomice.

To już 30. edycja prestiżowego konkursu PIP-u, który ma na celu promowanie pracodawców, którzy dbają o wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia swoich pracowników. 

W tegorocznej edycji zwycięzcą w kategorii od 50 do 249 pracowników została firma Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o. To ogromne wyróżnienie dla naszego przedsiębiorstwa.

Kryteriami oceny w konkursie są przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, rozwiązania systemowe dotyczące zarządzania BHP, wypadki przy pracy, legalność zatrudnienia oraz dodatkowe elementy ochrony. Infrastruktura Niepołomice wyróżnia się w tych wszystkich obszarach, co przyczyniło się do zwycięstwa. 

Nagrodę dla Infrastruktury Niepołomice odebrał prezes zarządu Arnold Stempak z rąk zastępcy Głównego Inspektora Pracy Pana Dariusza Mińkowskiego oraz Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie Pana Józefa Bajdla.

Jestem dumny z tego osiągnięcia i dziękuję wszystkim pracownikom i osobom zaangażowanym w zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy. Nasi pracownicy wykonują trudne zadania, często ryzykowne, wiążące się z koniecznością inspekcji podziemnych instalacji czy kontaktem z chemikaliami. Dlatego tak ważne dla nas i dla mnie osobiście jest zapewnienie pracującym u nas ludziom maksimum bezpieczeństwa.

Arnold Stempak, prezes zarządu Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o.

Prezes podziękował również Pani Agnieszce Marek, odpowiedzialnej za kwestie BHP i ochrony przeciwpożarowej w naszej spółce za zarówno wprowadzenie wysokich standardów bezpieczeństwa, ale też za wzorowe przygotowanie wniosku konkursowego.

A laureatom nagrody nie chodzi tylko o prestiż. Zdobycie tytułu to ważny sygnał dla całego środowiska podkreślający, że troska o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników jest równie ważna, jak sama działalność biznesowa. 

Z kolei Państwowa Inspekcja Pracy, jako organizator konkursu, podkreśla, że bezpieczna praca nie może być przeliczana na pieniądze, ponieważ chodzi tu przede wszystkim o życie i zdrowie ludzkie. 

PIP stoi na stanowisku, że pracodawca to nie tylko osoba dająca pracę, ale także ktoś, kto powinien doceniać profesjonalizm i wpływać na poczucie wartości swoich pracowników. Uświadamia firmom, że troska o bezpieczeństwo pracowników powinna być integralną częścią ich działalności. 

Jest to ogromne wyróżnienie, ale jednocześnie również duży obowiązek, ponieważ laureaci konkursu stanowią wzór do naśladowania dla innych pracodawców.

Skip to content