Zgłaszanie awarii 24/7
Zgłaszanie awarii 24/7

Z młodzieżą o ekologii – raport z pilotażowej akcji

Wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy w Niepołomicach przeprowadziliśmy akcję edukacyjną skierowaną dla młodzieży ze szkół z tereny naszej gminy.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie z siódmych klas trzech szkół podstawowych: SP nr 4 w Niepołomicach, w Woli Batorskiej i Podłężu. 

Zdajemy sobie sprawę, jak istotną rolę pełni edukacja ekologiczna w kształtowaniu odpowiedzialnego i troskliwego podejścia do środowiska. Dlatego chcemy przybliżyć młodzieży tematy związane z ochroną wód, zagospodarowaniem odpadów oraz sposobami dbania o czystość i porządek w naszym otoczeniu. 

Wizyty w Zakładach Uzdatniania Wody, Oczyszczalniach Ścieków oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych były nie tylko okazją do poznania technologii i procesów zachodzących w tych miejscach, ale również do spotkania z pracującymi tam osobami, którzy mogli podzielić się cennymi wskazówkami dotyczącymi ochrony środowiska. 

Jesteśmy przekonani, że takie bezpośrednie doświadczenia będą nie tylko atrakcją dla uczniów, ale także ważnym elementem w edukacji ekologicznej. Dzięki nim młodzież będzie miała szansę pogłębić swoją wiedzę na temat ochrony środowiska, a także zrozumieć, jak jej zachowania wpływają na stan naszej planety. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tych wizyt oraz życzymy uczestnikom ciekawych i pouczających doświadczeń. Jesteśmy przekonani, że wspólne działanie w tak ważnej kwestii przyniesie wiele korzyści dla naszej społeczności i środowiska.

Akcja edukacyjna będzie kontynuowana wiosną i obejmie również inne dziedziny związane z produkcją zielonej energii czy odzyskiem zasobów wodnych.

Skip to content