Inwestujemy w lepszą jakość życia mieszkańców

8 grudnia 2022 roku podsumowaliśmy projekt pod nazwą „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niepołomice”. Inwestycja pozwoliła na podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez dostarczanie dobrej jakości wody oraz skutecznie oczyszczanie produkowanych ścieków.

To jeden z największych projektów inwestycyjnych realizowanych w historii gminy Niepołomice. Kosztem ponad 62 milionów złotych, z których niemal połowę stanowiło dofinansowanie unijne, powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków, nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna, wdrożyliśmy innowacyjny system informatyczny oraz… kupiliśmy pojazd do inspekcji telewizyjnej wnętrz rur.

Oczyszczalnia Podłęże-Zachód

Największą inwestycją w ramach projektu była budowa nowej oczyszczalni ścieków Podłęże-Zachód. Obiekt, który powstał na granicy Podłęża i Niepołomic, działa w oparciu innowacyjną, membranową technologię oczyszczania. Technologia pozwala na tyle skutecznie oczyszczać ścieki, że bywa wykorzystywana w systemach obiegu zamkniętego.

Budowa oczyszczalni wymagała aż czterometrowego wykopu, aby właściwie osadzić płytę denną. Do jej powstania zużyto ogromną ilość stali i betonu. A ponieważ technologia wymaga wykorzystania energii elektrycznej, powstała farma fotowoltaiczna pokrywająca część zapotrzebowania obiektu na prąd.Obecne obciążenie oczyszczalni wynosi około 50%. Dlatego zachęcamy mieszkańców zachodniej części gminy, którzy mogą się do kanalizacji podpiąć, aby to niezwłocznie zrobili. Przygotowaliśmy w tym celu przewodnik jak to zrobić, który znaleźć można po kliknięciu w tej odnośnik.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

W ramach projektu wybudowaliśmy 16,7 km sieci kanalizacyjnej, a 2,2 km zmodernizowaliśmy. Wybudowaliśmy też 9,3 km wodociągu, modernizują 860 metrów. Powstało 9 nowych przepompowni ścieków, a 8 kolejnych unowocześniliśmy. Nowa sieć powstała w Niepołomicach, Podłężu i Woli Batorskiej.

Zbudowaliśmy trzy nowe zbiorniki na wodę. To dość charakterystyczne, spore obiekty w kształcie leżącego walca. Nowe zbiorniki pozwalają przechowywać 1840 metrów sześciennych wody. W Zagórzu zmodernizowaliśmy dwa starsze obiekty. Zbudowaliśmy też nowe ujęcie wody w Podłężu i hydrofornię w Zakrzowie.

Systemy informatyczne

Projekt pozwolił wdrożyć nowoczesne systemy informatyczne służące monitorowaniu i zarządzaniu siecią wodociągową i kanalizacyjną.

Innowacyjne Systemy Informacji Geograficznej (GIS) pozwalają nie tylko na żywo monitorować przepływ wody, ciśnienie wody w systemie czy jej rozbiór, ale też sygnalizować awarie czy symulować rozbudowę sieci.

Zbierane dane pozwalają na szczegółową analizę wykorzystywania naszej infrastruktury i identyfikować awarie i problemy. Dzięki wczesnemu wykrywaniu anomalii możemy niemal natychmiast reagować i usuwać zatory, wycieki czy awarie.  A to pozwala zaoszczędzić wodę, a co za tym idzie – pieniądze.

Pojazd do inspekcji telewizyjnej

Dzięki zakupowi pojazdu do inspekcji telewizyjnej możemy w dowolnym miejscu sieci wpuścić do rury kanalizacyjnej specjalistyczny łazik wyposażony w kamerę. Obraz z niego przesyłany jest na monitory znajdujące się w pojeździe technicznym, w którym operator oraz technicy mogą, sterując łazikiem, dokonać szczegółowej inspekcji wskazanych miejsc. Dzięki temu oszczędzamy mnóstwa pracy związanej z rozkopywaniem ziemi w poszukiwaniu uszkodzeń.

Urządzenie wykorzystujemy nie tylko do identyfikowania uszkodzeń, ale również przy odbiorach przyłączy budowanych przez prywatnych inwestorów.

Realizacja projektu

Początki projektu sięgają 2017 roku kiedy to złożyliśmy wniosek i podpisaliśmy umowę na dofinansowanie inwestycji z Unii Europejskiej. 

Projekt został podzielony na wiele mniejszych zadań. Część realizowanych w formule ‘wybuduj’, a inne – ‘zaprojektuj i wybuduj’. Ciekawostką jest fakt, że aby przyspieszyć prace przy powstaniu oczyszczalni część prac projektowych odbywała się jeszcze w trakcie trwania robót budowlanych. 

Zadanie zbiegło się w czasie z pandemią i zmianą zarządu spółki wodociągowej. Mimo to jego realizacja przebiegła nadspodziewanie sprawnie. Było to możliwe dzięki otwartości i zaangażowaniu wielu osób i instytucji – od Ministerstwa Środowiska i władz miasta, przez projektantów i inżynierów, ekipy budowlane, informatyków, inżyniera kontraktu, jednostkę realizującą projekt, osoby koordynujące projekt od strony formalno-księgowej i prowadzące szkolenia.

Wszystkim zaangażowanym w jego realizację pragnę gorąco podziękować. Dzięki Waszej pracy możemy dostarczać mieszkańcom dobrej jakości wody, dbać o środowisko i sprawnie zarządzać powierzoną nam infrastrukturą. Pracując dla Ciebie i dla środowiska.

Arnold Stempak
Prezes Zarządu Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o.

Skip to content